Dragi starši!

Zveza prijateljev mladine Domžale v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok  (ZLRO Ljubljana) ponuja otrokom iz UE Domžale pet 10- dnevnih  terminov za letovanje na morju in sicer v Piranu, Poreču, Umagu  in Savudriji.

KDO JE UPRAVIČEN DO PREDLOGA ZA ZDRAVSTVENO LETOVANJE?
Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok oziroma  mladostnik med 5. in 19. letom starosti, če je bil v času od preteklega razpisa (od 30. 1. 2022 do 11. 3. 2023)  večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa v zdravstvenem kartonu), ali  če je bil zaradi bolezni hospitaliziran in je to zabeleženo v medicinski dokumentaciji. Zdravstveni predlog (obrazec ima zdravnik) izpolni osebni zdravnik otroka. Pravico do zdravstvenega letovanja v organizaciji ZPM Domžale lahko uveljavljajo otroci in mladostniki s stalnim bivališčem v občinah:  Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče.

 

ZPM Domžale bo imela na voljo tudi sredstva, s katerimi krijejo brezplačno letovanje otrokom, ki se zaradi finančnih težav v družini poleti ne bi mogli naužiti morja in sonca. Finančna sredstva za brezplačno letovanje na morju  so  pridobljena  na internem razpisu ZPMS z akcijo Pomežik soncu in FIHO ter zdravstveno  letovanje otrok s posebnimi potrebami  iz socialno ogroženih družin. ZPM Domžale  zbira finančna sredstva za brezplačno letovanje otrok tudi z  donacijami fizičnih oseb in s sofinanciranjem Rdečega križa Domžale.

 

Letujejo lahko tudi otroci brez zdravstvenega predloga. Zdravi otroci lahko poleg morskih terminov izberejo tudi letovanja v hribih, in sicer v  Zgornjih Gorjah pri Bledu.

 

Na počitnicah so z otroki mladi mentorji, ki z veliko mero občutka za otroke in mladino poskrbijo za varne, zdrave, zabavne in nepozabne počitnice. Poleg plavanja so otroci aktivni pri različnih športih ter pri sproščujočih in ustvarjalnih dejavnosti, kjer  razvijajo svoje talente in interese.

 

Od srede, 03. 05. 2023, od 9. ure dalje odpiramo spletne prijave na letovanje. Za prijavo kliknite na POVEZAVO.

Vse ostale informacije in termini so objavljeni v LETAKU.

  

Priloge:  predlog zdravnika, predlog za brezplačno oziroma sofinancirano letovanje) prinesete lahko:

  • osebno v času uradnih ur ob sredah od 16.00 – 18.00,
  • pošljete na naslov ZPM Domžale, Ljubljanska 58, 1230 Domžale,
  • oddate v nabiralnik ZPM Domžale pred vhodom v Domžalski dom.
  • Otrokom iz socialno ogroženih družin omogočamo brezplačno letovanje oziroma sofinanciranje. Predlog pridobite v šoli pri svetovalni službi ali na CSD.
Dostopnost