Dvig digitalne kompetentnosti

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Na šoli si želimo digitalno opismeniti naše učence, saj nas k temu spodbuja sodobni način življenja. Da jim bomo lahko ITK tehnologijo primerno predstavili in jih spodbudili k ustrezni uporabi smo se strokovni delavci šole vključili v projekt Dvig digitalne kompetence. 

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

 

V šolskem letu 2022/23 bomo izdelali akcijski načrt, s katerim se bomo osredotočili na naslednje cilje:

  • Uporaba inovativnih ITK pristopov v pedagoškem procesu, saj se zavedamo, da lahko z dnevnim vodenim vpletanjem digitalizacije pripomoremo k spodbujanju učencev k primerni rabi elektronskih pripomočkov.
  • Profesionalni razvoj strokovnih delavcev na področju uporabe digitalnih orodij, saj lahko z internim izobraževanjem zmanjšamo razkorak pri uporabi digitalnih tehnologij med zaposlenimi.
  • Boljša digitalna opremljenost, ki bo omogočala tudi otrokom v posebnem programu rokovanje z elektronskimi pripomočki.   

 

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta Dvig digitalne kompetentnosti.

Vodja tima:  Vanda Trobevšek

Člani tima:   mag. Andreja Škrlj (ravnateljica)

                       Maja Mejač

                       Eva Hočevar

                       Ajda Lalič

 

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

(Skupno 89 obiskov, današnjih obiskov 1)