Že tradicionalno na šoli izvajamo dodatne dejavnosti za starše, ena izmed njih je tudi skupina za starše, ki bo potekala tudi v šolskem letu 2023/24. Kot ste bili vajeni v preteklosti, bosta na šoli potekali dve skupini za starše, prva je namenjena staršem in rejnikom, ki imajo otroka v razvojnem vrtcu, druga pa tistim, ki imajo otroka v šolskem programu (prilagojen program oziroma posebni program). Skozi skupinska srečanja se bomo dotaknili pomembnih vsebin, ki vam bodo, kot staršem, pomagale pri premagovanju vsakodnevnih skrbi z vašim otrokom, osrednje teme pa boste s svojimi predlogi in željami kreirali sami.

Vabljeni, da s svojimi izkušnjami obogatite druge in drugi vas. Tudi če ste v sistemu vzgoje in izobraževanja že stari znanci in ste se že lepo prilagodili ritmu življenja v naši ustanovi, ste toplo vabljeni, da se pridružite skupini. Izkušnje in nasveti drugih so lahko sila dragoceni, kdaj nam lahko celo prihranijo kakšno neprijetnost ali pa nas naučijo novega trika, ki nam olajša življenje. Še posebej toplo pa vabimo naše »nove starše«, ki imate v tem šolskem letu prvič otroka v naši šoli.

Srečevali se bomo ob torkih 15.30 – 16.30, pred vsakim srečanjem pa boste prejeli vabilo. Za čas skupine tudi organiziramo varstvo za otroke, če bi ga potrebovali, zato vas vsakič prijazno prosimo, da se na skupino prijavite.

Cilji skupine za starše:

– medosebno spoznavanje staršev;

– medsebojna starševska podpora in pomoč;

– podpora s strani strokovnih delavcev;

– skozi izkušnje iz skupinske dinamike vplivanje na pozitivne odnose med vsemi vpletenimi v proces.

Skupina za starše otrok v razvojnem vrtcu

V skupino se bodo vključevali starši, ki imajo otroka v našem razvojnem vrtcu. Za čas skupine bomo po potrebi tudi zagotavljali varstvo za otroke. Skupino vodita vzgojiteljica Nina Sever in svetovalna delavka Manja Mesar Bogovič.

Načrtovani datumi skupine za starše otrok v RO:

1. 10. oktober 2023
2. 7. november 2023
3. 7. december 2023 (izjemoma četrtek)
4. 5. marec 2024
5. 16. april 2024
6. 4. junij 2024

 Več o skupini si lahko preberete v zloženki na tej povezavi: Skupina za starše RO

Skupina za starše otrok v šolskem programu

V drugo skupino so vabljeni starši in rejniki, ki imajo otroke/mladostnike v prilagojenem ali posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Organiziranih bo 5 srečanj, zaradi lažje organizacije dela bomo za vsako skupino posebej pobirali prijave. Skupino vodita šolski psihologinji Katja Ravnikar in Manja Mesar Bogovič.

Načrtovani datumi skupine za starše otrok v šolskem programu:

1. 17. oktober 2023
2. 28. november 2023
3. 9. januar 2024
4. 12. marec 2024
5. 7. maj 2024

 Več o skupini si lahko preberete v zloženki na tej povezavi: Skupina za starše v šolskem programu

»Če hočeš hiteti, pojdi sam. Če hočeš priti daleč, pojdi v skupini.«

AFRIŠKI PREGOVOR