Kako namenim del dohodnine šolskemu skladu Osnovne šole Roje?

 

Spoštovani!

Vabimo vas, da do 0,3 % vaše dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu, namenite za delovanje dobrodelnega šolskega sklada OŠ Roje. Le-ta je skladno s spremembami in dopolnitvami ZOVFI uvrščen na seznam upravičencev za leto 2023. 

Če se odločite za donacijo, smo za vas pripravili obrazec (“Zahteva za del dohodnine”) z že vnesenimi podatki upravičenca – imenom šolskega sklada ter davčno številko šole.

Davčni zavezanec posameznemu upravičencu lahko nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% oziroma šolskemu skladu ali skladu vrtca 0,1%, 0,2% ali 0,3%. Skupni seštevek vseh namenitev ne sme presegati 1% odmerjene dohodnine. Šolskemu skladu OŠ Roje lahko namenite največ 0,3%.

Del dohodnine lahko donirate:

1. Izpolnjen Obrazec (v zahtevek pripišite % dohodnine, ki ga namenjate šolskemu skladu OŠ Roje) natisnite in podpisanega odnesite ali pošljite na pristojni davčni urad. Obrazec lahko prinesete ali skeniranega pošljete v tajništvo šole in ga bo davčnemu uradu posredovala šola.

2. Preko sistema e-Davki (https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo)

 

zahteva za namenitev dela dohodnine (.pdf)

zahteva za namenitev dela dohodnine (.docx)

 

Rok oddaje je 31. december 2023.

 

Vsem, ki boste del dohodnine namenili šolskemu skladu OŠ Roje, se že vnaprej iskreno zahvaljujemo!

Dostopnost