ŠOLSKI PROJEKTI 2023/2024

PROJEKT VODJA PROJEKTA 2023/24
Varno v vrtec in šolo Nina Sever
Živim zdravo Ana Kepec
Spodbujamo prijateljstvo Anka Kunaver D.
Mednarodni projekt Treelympics (ENO dan) Petra Bogataj Ivančič
Pravljični palček Nena Tomelj Bobnar
Mreža zdravih šol Meta Košir
Eko šola Bernarda Rozman
Rastem s knjigo Bernarda Rozman
Glina kot terapevtsko in izrazno sredstvo Lucija Kodrca, Meta Košir
Les v ponovno življenje Slavko Lenaršič
MATP Urška Nosan, Urša Kavčič
Prostovoljstvo Maja Gnidovec
E Twinning (različni projekti) Tadeja Levičnik
Medgeneracijsko povezovanje Urša Kavčič
Šolski Eko vrt Marta Krt, Urška Nosan
Šolska shema Katja Strajnar
Bralnice pod slamnikom Maja Vode
Slovenija kot jo vidimo otroci Dunja Petrič
Ti meni danes, jaz tebi jutri Petra Šobot
Gozdna pedagogika Marta Krt
Mladi športnik Nina Sever
Varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami Ajda Lalić
Refleksivna medvrstniška skupina za dekleta in fante Tjaša Ložak, Katja Strajnar
Pokloni zvezek Špela Kastelic
Planetu zemlja prijazna šola Nina Banovec
Slovenski tradicionalni zajtrk Katja Strajnar
Zlati sonček Anže Vrh
Program Krpan Anže Vrh
Prometna varnost Slavko Lenaršič
Teden Rdečega križa Ajda Lalić
Šolar na smuči Maja Mejač
Začni mlad tekmuj pošteno Anže Vrh
Športno vzgojni karton – Slo fit Anže Vrh
Naša mala knjižnica Andreja Antolin
Korak k sončku Manja M. Bogovič
Hura, prosti čas Marko Reich
Vesela šola Vanda Trobevšek
Sodelovanje s Slovensko filantropijo Lucija Kodrca
Varno s soncem Urška Nosan
Spodbujanje bralne pismenosti učencev s posebnimi potrebami Petra B. Ivančič
Botrstvo NIS Vanda Trobevšek
Botrstvo PPVI Ajda Lalić
Kulturna šola Jera Lavrič, Darja Gruden
sBiblos Andreja Antolin

NATEČAJI

NATEČAJ

VODJA 2023/24

Jenkret je biv

Lucija Kodrca

Olimpijada Poljska

Lucija Kodrca

Likovni svet otrok

Meta Marolt

E – recikliraj v okviru Ekošole

Lucija Kodrca

Center za mlade – likovni natečaj

Filip Vurnik

Natečaji v okviru Ekošole

vsi

Pišem, rišem

Lucija Kodrca, Tjaša Vevoda

Državni natečaj (NIS) OŠ Šturje Ajdovščina

Meta Marolt

Mednarodni natečaji (NIS) OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Meta Marolt

Mednarodni natečaj Lidice

Meta Košir

Mednarodni natečaj Lidice Nova Zagora

Filip Vurnik