Mobilna služba

Mobilna specialno-pedagoška služba se izvaja v okviru rednih vzgojno-izobraževalnih programov na predšolski in osnovnošolski ravni. Namenjena je otrokom z izrazitimi razvojnimi zaostanki ter učencem s posebnimi potrebami, ki so vključeni v enakovredne izobraževalne programe. Naši strokovnjaki v mobilni službi zagotavljajo dodatno strokovno pomoč otrokom v vrtcih in osnovnih šolah, v območju od Ljubljane do Moravč.

Vodja mobilne službe je Ana Kepec, specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Nekatere strokovne delavke namenjajo svoj celoten delovni čas delu v drugih ustanovah, medtem ko nekatere kombinirajo svoje delo v mobilni službi z delom na matični šoli. S svojim strokovnim znanjem, izkušnjami in individualnim pristopom pomagajo otrokom in učencem premagati ali omiliti razvojne primanjkljaje ter učne težave na vseh področjih razvoja. S tem prispevajo k večji uspešnosti, izboljšani samopodobi otrok in njihovemu boljšemu vključevanju v njihovo okolje.

Dostopnost