ŠPORTNI DNEVI

Razred

Vsebina

Kraj

Datum

vsi

Pohodni športni dan

Gradiško jezero

20. 9. 2023

vsi

Zimski športi dan

Domžale

15. 1. 2024

6.-9. r NIS,

PPVI starejši

Planica

Planica

21. 3. 2024

4. in 5. r NIS

Šolar na smuči

naknadno

naknadno

vsi

Atletsko tekmovanje

Stadion Domžale

9. 4. 2024

vsi

Plavanje

Domžale/Kamnik

21. 6. 2024

 KULTURNI DNEVI

Razred

Vsebina

Kraj

Datum

vsi

Obisk opere

Ljubljana

12. 10. 2023

vsi

Prednovoletni kino

Domžale

december

NIS, PPVI

En pesnik je živel, iz Vrbe je bil

Ljubljana

3.1. 2024

4. 1. 2024

PPVI

Obeležitev kulturnega praznika

Domžale

7. 2. 2024

1. triada NIS (do 4. razreda)

Obisk Kulturnega doma Franca Bernika

Domžale

po urah

 NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred

Vsebina

Kraj

Datum

I. in II. triada NIS, PPVI, RO

Učna pot blata mlake

Radomlje

6. 10. 2023

vsi

Planetarij

Domžale

25. 1. 2024

vsi

Arboretum Volčji Potok

Radomlje

26. 4. 2024

III. triada NIS

Krajinski park Strunjan

Strunjan

16. 5. 2024

TEHNIŠKI DNEVI

Razred

Vrsta dejavnosti

Datum

vsi

Institut Jožef Stefan

september

vsi

 Prednovoletne delavnice

21. 11. 2023

vsi

Obisk Ljubljanskega gradu in muzeja

17. 4. 2024

2 .in 3. triada NIS

Tržiški muzej

22. 4. 2024

PPVI, RO

Živimo zdravo v sožitju z naravo

14. 5. 2024

PPVI

Bled z okolico

16. 5. 2024

TEČAJI IN  DRUGE ŠOLSKE DEJAVNOSTI

Razred

Vrsta dejavnosti

Datum

NIS do 4. r, RO, starejši PPVI

Ogled predstav v KD F. Bernika – abonma

celo leto

PPVI V., VI.

Praksa

naknadno 

vsi

Tradicionalni slovenski zajtrk

17. 11. 2023

vsi

Proslava ob dnevu samostojnosti

22. 12. 2023

vsi

Čistilna akcija (ozaveščaje skrbi za okolje v okviru projekta EKOšola)

april

vsi

Učenje prve pomoči

naknadno

vsi

Zaključna prireditev in proslava ob dnevu državnosti

24. 6. 2024

ŠOLE V NARAVI

Razred

Vsebina

Kraj

Datum

V. in VI. stopnja PPVI

Alternativna šola v naravi

okolica šole

20. – 24. 5. 2024

5., 6. r NIS,

II. in III. stopnja PPVI

Letna ŠVN

Debeli Rtič

27. – 31. 5. 2024