V okviru medinstitucionalnega sodelovanja in v luči tematike letošnjega parlamenta smo na Centru za socialno delo Domžale razstavili naše plakate, ki so jih učenci naredili za šolski parlament. Kaj lahko naredimo za boljše duševno zdravje – ali nam pomaga glasba ali mogoče hišni ljubljenček, kako zdrave navade vplivajo na boljše duševno zdravje in kaj vse o tej temi povejo učenci OŠ Roje … Vse to so učenci napisali in narisali na plakate, ki jih bodo sedaj lahko videli tudi obiskovalci Centra za socialno delo. In kar je najpomembnejše, vsaka razstava se začne s slovesno otvoritvijo, torej, v torek, 16. aprila je bila razstava slovesno odprta. Na odprtju razstave nas je najprej pozdravila strokovna delavka CSD OSV Enota Domžale ga. Barbara Cerar Brolih, potem nam je nekaj pozdravnih misli namenila pomočnica ravnateljice OŠ Roje ga. Jelka Rojc, nato smo “oder” prepustili našim učencem. Mladinski pevski zbor se je predstavil s šolsko himno, učenci 6. a stopnje posebnega programa pa so se nam predstavili kot inštrumentalisti ob skladbi Dobro jutro življenje. Mentorici, ki vsakič pripravljata otroke za glasbene nastope v šoli in drugod in celo leto skrbita za glasbeno vzgojo naših talentov, sta naši glasbenici ga. Tjaša Vevoda in ga. Natalija Korat. Hvala učencem in mentoricama.

Hvala tudi strokovnim delavcem CSD OSV Enota Domžale, da so bili pripravljeni za kratek čas prekiniti svoj delovnik in prišli na nastop ter jim s tem izkazali pozornost in pomembnost. Rekli so tudi, da naj še kdaj pridemo. Bomo.

Dostopnost