V šoli je možno najeti in uporabljati šolsko telovadnico tudi zunanjim uporabnikom. Vabljeni, da si preberete razpis za najem telovadnice- šolskih prostorov OŠ Roje za šolsko leto 2022/23:

Razpis za najem 2022/2023

Sporočamo, da smo s strani občine Domžale prejeli obvestilo o izvedbi kandidacijskega postopka za oddajanje športnih prostorov v občasno uporabo.

Najem šolskih prostorov – dopis

Kandidacijski postopek 2023/2024

V letu 2020 je bila izvedena sanacija parketa, zato je nujno, da vsi uporabniki upoštevajo sledeča navodila:

  • Po parketu naj se hodi v športni obutvi, ki je primerna za notranje športne površine in ne pušča sledi.
  • Uporabniki naj imajo športno obutev, ki se uporablja samo za ta namen in naj se v isti obutvi ne hodijo zunaj!
  • Pri premikanju športnih rekvizitov je potrebno tla zaščititi, da ne pride do odrgnin. Športni rekviziti in oprema se premika tako, da se ne vleče, ampak se dvigne in prestavi.
  • V primeru razlitja vode ali drugih tekočin je potrebno te nemudoma obrisati!

Za najem prostora v času prostih terminov lahko prijavite svoje društvo z obrazcem:

VLOGA najem solskih prostorov 2022-23 OS ROJE

Oglejte si urnik zunanjih uporabnikov telovadnice.

https://www.dom-a.si/javno/urnik/96fc9af7-f148-46eb-b1e6-3fb8cca336e6/telovadnice/129dff23-6889-4d45-8ac2-27f902491ec2 

Skupni organ Občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzine, je na svoji 33. seji, dne 9.5.2023 sprejel naslednji sklep: Cena najema telovadnice na OŠ Roje je 10,88 €/uro. Cenik se uporablja od 1. 6. 2023 dalje.