V sodelovanju s Centrom za mlade Domžale smo na naši šoli v aprilu organizirali preventivne delavnice za učence od 5. – 9. razreda. Učenci so pogovarjali o različnih tematikah, ki so za njihov razred najbolj aktualne: obvladovanje čustev, sovražni govor, sprejemanje različnosti,…

Centru za mlade Domžale se iskreno zahvaljujemo za vse izvedene delavnice na naši šoli.

Dostopnost