SIO-2020

PROGRAM NADALJNJE VZPOSTAVITVE IKT INFRASTRUKTURE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

OŠ Roje se je odločila za sodelovanje v projektu Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno- izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e- storitve in e- vsebine.

Naložbo sofinancirata Rapublika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o Evropskih strukturnih in investicijskih skladih si lahko preberete na tej povezavi.

Dostopnost