ŠOLSKI PROJEKTI

PROJEKT

VODJA PROJEKTA 2023/24

Varno v vrtec in šolo

Nina Sever

Živim zdravo

Ana Kepec

Spodbujamo prijateljstvo

Anka Kunaver D.

Mednarodni projekt Treelympics (ENO dan)

Petra Bogataj Ivančič

Pravljični palček

Nena Tomelj Bobnar

Mreža zdravih šol

Meta Košir

Eko šola

Bernarda Rozman

Rastem s knjigo

Bernarda Rozman

Glina kot terapevtsko in izrazno sredstvo

Lucija Kodrca, Meta Košir

Les v ponovno življenje

Slavko Lenaršič

MATP

Urška Nosan, Urša Kavčič

Prostovoljstvo

Maja Gnidovec

E Twinning (različni projekti)

Tadeja Levičnik

Medgeneracijsko povezovanje

Urša Kavčič

Šolski Eko vrt

Marta Krt, Urška Nosan

Šolska shema

Katja Strajnar

Bralnice pod slamnikom

Maja Vode

Slovenija kot jo vidimo otroci

Dunja Petrič

Ti meni danes, jaz tebi jutri

Petra Šobot

Gozdna pedagogika

Marta Krt

Mladi športnik

Nina Sever

Varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ajda Lalić

Refleksivna medvrstniška skupina za dekleta in fante

Tjaša Ložak, Katja Strajnar

Pokloni zvezek

Špela Kastelic

Planetu zemlja prijazna šola

Nina Banovec

Slovenski tradicionalni zajtrk

Katja Strajnar

Zlati sonček

Anže Vrh

Program Krpan

Anže Vrh

Prometna varnost

Slavko Lenaršič

Teden Rdečega križa

Ajda Lalić

Šolar na smuči

Maja Mejač

Začni mlad tekmuj pošteno

Anže Vrh

Športno vzgojni karton – Slo fit

Anže Vrh

Naša mala knjižnica

Andreja Antolin

Korak k sončku

Manja M. Bogovič

Hura, prosti čas

Marko Reich

Vesela šola

Vanda Trobevšek

Sodelovanje s Slovensko filantropijo

Lucija Kodrca

Varno s soncem

Urška Nosan

Spodbujanje bralne pismenosti učencev s posebnimi potrebami

Petra B. Ivančič

Botrstvo NIS

Vanda Trobevšek

Botrstvo PPVI

Ajda Lalić

Kulturna šola

Jera Lavrič, Darja Gruden

sBiblos

Andreja Antolin

NATEČAJI

NATEČAJ

VODJA 2023/24

Jenkret je biv

Lucija Kodrca

Olimpijada Poljska

Lucija Kodrca

Likovni svet otrok

Meta Marolt

E – recikliraj v okviru Ekošole

Lucija Kodrca

Center za mlade – likovni natečaj

Filip Vurnik

Natečaji v okviru Ekošole

vsi

Pišem, rišem

Lucija Kodrca, Tjaša Vevoda

Državni natečaj (NIS) OŠ Šturje Ajdovščina

Meta Marolt

Mednarodni natečaji (NIS) OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Meta Marolt

Mednarodni natečaj Lidice

Meta Košir

Mednarodni natečaj Lidice Nova Zagora

Filip Vurnik