Prevozi otrok

PROMETNO-VARNOSTNI NAČRT

Vabljeni, da si ogledate in preberete prometno varnostni načrt:

 

PREVOZI IN VARSTVO VOZAČEV

Prevozi in varstvo vozačev je organizirano v dogovoru s starši. Učence, ki še ne zmorejo samo uporabljati šolski kombi ali avtobus boste verjetno v šolo pospremili starši. Z odraščanjem pa si želimo spodbuditi učence k samostojnosti. Eden od pomembnih korakov je tudi samostojni prihod v šolo. Predlagamo, da se o odločitvi glede samostojnega prihoda v šolo dogovorite z razredničarko ali šolsko svetovalno delavko.

OŠ Roje glede na potrebe otrok kombinira različne prevoznike. Zjutraj kombiji in avtobus pripeljejo učence do vhoda v šolo. Tam jih sprejmejo dežurne učiteljice in varuhinje, ki jih pospremijo v jutranje varstvo. Po končanem pouku učenci svoj prevoz počakajo v podaljšanem bivanju. Iz podaljšanega bivanja jih do kombijev ali avtobusa pospremi dežurna učiteljica ali varuhinja. Učitelji želimo, da bodo učenci vsak dan varno prišli v šolo in domov, zato za vsakega učenca poteka organizirano spremstvo. V kolikor pride do spremembe (zamuda, bolezen, odhod s starši…) vas prosimo, da nas o tem pravočasno obvestite.

Nekateri učenci koristijo redno avtobusno linijo. Šola vam lahko pomaga pri pridobitvi mesečne vozovnice. Ne pozabite pa se dogovoriti z otrokom o samostojni uporabi avtobusa.

Za učence razredne stopnje in za učence predmetne stopnje je organizirano podaljšano bivanje oziroma varstvo od zaključka pouka pa do odhoda avtobusa, oziroma kombibusa.

ŠOLSKI AVTOBUS

Šolski avtobus vozi na relaciji Črni graben – Šentožbolt – Blagovica – Krašnja – Lukovica – Šentožbolt. Avtobus pripelje in odpelje otroke izpred šole, kjer jih ob prihodu pričakajo in ob odhodu pospremijo na avtobus dežurne učiteljice in varuhinje. Prevoznik je Arriva d. o. o.

 

PRIHOD V ŠOLO ODHODI IZ ŠOLE
Trojane 6.45 Šola 13.40
Blagovica 6.56 Prevoje 13.49
Krašnja – vas 7.02 OŠ Brdo 14.00
Kompolje 7.03 Lukovica 14.05
Lukovica 7.08 Kompolje 14.07
Prevoje 7.11 Krašnja vas 14.09
Šola 7.20 Blagovica 14.12

 

ŠOLSKI KOMBIBUS

Prihod:

  1. vožnja = 7:00
  2. vožnja = 7:50

Odhod:

  1. vožnja = 12:45
  2. vožnja = 13:15
  3. vožnja = 13:40

PREVOZ S KOMBIJEM DOL PRI LJUBLJANI

Prihod v šolo = 7:00

Odhod = 13:45

PREVOZ S KOMBIJEM SLAPAR

Začetek vožnje = 7:35, prihod v šolo = 8:00

Odhod iz šole = 13:15

KOMBI LITIJA

Prihod v šolo = 7:00

Odhod =

VARNA POT V ŠOLO

Učenci, ki se vozite v šolo z avtobusom, bodite posebej previdni pri čakanju nanj, še posebej pri vstopanju in izstopanju.

Pred vstopom v prevozno sredstvo se ne prerivamo, vstopamo drug za drugim, tako tudi izstopamo.

Med vožnjo se primerno obnašamo (ne kričimo, sedimo na sedežih, imamo primeren odnos do inventarja).

Posebno pazimo na mlajše učence in vse, ki so potrebni pomoči.

Vozimo se le s tehnično brezhibnim kolesom, s čelado in opravljenim kolesarskim izpitom. Enako velja tudi za vožnjo s kolesom s pomožnim motorjem (mladostniki nad 14 let z opravljenim preizkusom znanja iz CPP).

Pri hoji ob slabi vidljivosti in v mraku nosimo kresničko.

Kjer ni pločnika, hodimo ob levem robu cestišča.

Cesto prečkamo po označenem prehodu (zebra) in pred prečkanjem vedno pogledamo na levo, na desno in še enkrat na levo.

Kjer ni urejenega prehoda za pešce, prečkamo vozišče na preglednem kraju.

Dostopnost