Logopedinja

Logopedske obravnave so osredotočene na preprečevanje in odpravljanje vseh vrst govorno-jezikovnih težav, ki se pojavljajo na področju izreke, jezika, ritma, glasu, branja in pisanja ter tudi hranjenja. Na osnovi težav, ki jih otrok ima, je načrtovana ustrezna terapija. Cilj logopedske obravnave je odpraviti motnje govorno – jezikovne komunikacije oziroma omogočiti vsakemu otroku, da glede na svoje sposobnosti in potrebe, optimalno razvije govorno – jezikovne in komunikacijske sposobnosti. Le te mu omogočajo učinkovito vzpostavljanje, oblikovanje in ohranjanje medosebnih odnosov ter pozitivno vplivajo na vključevanje v proces izobraževanja, okolja, razvoj celostne osebnosti in kvaliteto življenja. Logopedska obravnava temelji na celostnem pristopu, z vključevanjem različnih metod in sodobnih načinov obravnave. Pri tem so v uporabi, didaktični pripomočki, igrače, igre in računalniški programi. Logopedinja sodeluje s strokovnimi delavci šole in s strokovnimi delavci zunanjih ustanov, udeležuje se dodatnih strokovnih usposabljanj. V najzgodnejšem obdobju se logopedska terapija izvaja predvsem preko igre, kasneje pa se v terapevtske programe vključi tudi ustrezne tehnike in pristope. Vsaka obravnava je prilagojena posameznemu otroku; njegovim potrebam, sposobnostim in interesom.  Pri otrocih, ki imajo moteno govorno – jezikovno komunikacijo v takšni meri, da z njo ne morejo zagotoviti svojih napredujočih potreb po komunikaciji, razvijamo sporazumevanje s sistemi podpore in nadomestne komunikacije. Logopedske obravnave in diagnostiko izvaja Špela Kastelic.

 

Logopedinja Špela Kastelic V času govorilnih ur ter po predhodnem dogovoru v ponedeljek in sredo med 7.30 in 14.00 uro.
Dostopnost