Učbeniki in potrebščine

Učenci v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom in posebnem programu vzgoje in izobraževanja pri svojem delu uporabljajo različne učbenike in druge pripomočke. Naša šola že vrsto let učencem omogoča izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Učbeniški sklad financira Ministrstvo za šolstvo in šport.

Tudi v šolskem letu 2021/2022 si bodo učenci programa NIS iz učbeniškega sklada lahko brezplačno izposodili rabljene učbenike. Ob izteku pouka v šolskem letu 2021/2022 bodo učenci izposojene učbenike vrnili šoli. Če bo posamezen učbenik uničen, poškodovan ali izgubljen, bo moral učenec oz. njegov skrbnik poravnati odškodnino (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov).

Poleg tega bodo učenci pri pouku uporabljali delovne zvezke, ki so jih izbrali učitelji. Delovne zvezke prav tako naročamo v šoli, saj jih v prosti prodaji za prilagojeni program ni mogoče kupiti. Naročilnice so učenci prejeli v juniju. Vsa učna gradiva bodo učenci prejeli v 1.tednu septembra. Starši jih plačate po položnici v septembru.

Naročilnica za učbenike od 3. do 9. razreda

Učenci v 1. in 2. razredu ne bodo uporabljali učbenikov in delovnih zvezkov. Vsa potrebna gradiva bodo zagotovile učiteljice med poukom.

Nekateri učenci v posebnem programu (PPVI) tudi uporabljajo delovne zvezke. V dogovoru z razrednikom se starši odločite za nakup. Tudi te lahko naročimo v šoli, starši pa jih plačate v septembru.

Skrbnica učbeniškega sklada je Anka Kunaver Dermastija.

 

Izberite razred, ki ga bo vaš otrok obiskoval naslednje leto in si oglejte potrebščine, ki jih bo potreboval:

Seznam potrebščin 1.razred

Seznam potrebščin 2. razred

Seznam potrebščin 3.razred

Seznam potrebščin 4.razred

Seznam potrebščin 5.razred

Seznam potrebščin 6.razred

Seznam potrebščin 7.razred

Seznam potrebščin 8.razred

Seznam potrebščin 9.razred

Seznam potrebščin PPVI 1

Seznam potrebščin PPVI 2

Seznam potrebščin PPVI 3

Seznam potrebščin PPVI 4

Seznam potrebščin PPVI 5

Seznam potrebščin PPVI 6

 

(Skupno 651 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 

Več prispevkov iz Nerazvrščeno

 
 

Deli