Program dela

Temeljna naloga vrtca je ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti ter pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok.

Razvojni vrtec obsega en kombiniran oddelek, v katerega je lahko vključenih 6 otrok s posebnimi potrebami.

Razvojni vrtec pri OŠ Roje izvaja v okviru javne službe dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. Življenje v vrtcu je organizirano na podlagi nacionalnega dokumenta KURIKULUMA ZA VRTCE, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje in je strokovna podlaga za delo. Zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Pri vsakodnevnem delu spodbujamo otrokov razvoj z upoštevanjem individualnih lastnosti posameznega otroka.

V okviru izvedbenega Kurikuluma v našem vrtcu ponujamo in v delo vključujemo naslednje dodatne programe:

Dodatni (obogatitveni) programi

Obogatitveni programi se delno izvajajo z osnovnim programom in so jih deležni vsi otroci v skupini: sproščanje v bazenčku z žogicami, vključenost v šolsko knjižnico, izleti, pohodi, praznovanja, kulturne prireditve, hipoterapija, Mladi športnik…

Nekateri dodatni programi so organizirani za manjše skupine otrok. Izvajajo jih pedagoški delavci vrtca in šole, a jih je potrebno dodatno plačati (prispevek je minimalen). O njih se starši odločajo in vpisujejo svoje otroke na uvodnih roditeljskih sestankih oziroma med letom.

V našem vrtcu letos organiziramo naslednje dodatne programe:

 

Nadstandardni program: hipoterapija

V tem vrtčevskem letu se bomo ponovno vključili v posebno terapijo s konji- »Hipoterapijo«, ki jo izvajajo nevrofizioterapevti v CIRIUS Kamnik. Terapija je prilagojena otrokom s posebnimi  potrebami.

 

 

Projekt: Mladi športnik

V okviru projekta bomo spodbujali razvoj osnovnih motoričnih spretnosti pri otrocih, oblikovali pozitiven odnos do gibanja, otroci bodo spoznavali svoje telo in njegove zmogljivosti, vsakemu posamezniku pa bo omogočeno doživljanje uspeha in zadovoljstva, ne glede na njegove posebnosti in primanjkljaje.

 

 

Interni projekt: skupina za samopomoč staršev otrok s posebnimi potrebami

Svetovalni delavki vodita skupino za samopomoč staršev z namenom samopodpore, spodbujanjem pozitivne komunikacije med starši ter psihohigiene.  Načrtujeta 5 srečanj, kjer si bodo starši lahko izmenjali svoje izkušnje ter doživljanja.

 

OKVIRNI CELODNEVNI PROGRAM 

  • 55 – 8.20 prihod otrok v igralnico in igra v manjših skupinah, individualne zaposlitve, jutranja telovadba
  • 8. 30 zajtrk in nega s poudarkom na samostojnosti pri pripravi miz, skrbi za osebno higieno in hranjenju.
  • 9. 10 vodene individualne dejavnosti, prilagojene posameznemu otroku glede na njegov individualiziran program ali igra po želji otrok.
  • 10. 10 skupinske dejavnosti s katerimi spoznavamo različne vsebine navedene v letnem delovnem načrtu z upoštevanjem individualnih sposobnosti otrok (glasbeno ritmične dejavnosti, gibalno športne dejavnosti, likovne in umetniške dejavnosti, učni sprehodi, razvijanje komunikacije prek slikanic, iger z lutkami…).
  • 11. 40 kosilo in nega s poudarkom na samostojnosti.
  • 12. 30 počitek oziroma umirjene dejavnosti.
  • 14. 00 malica, individualne dejavnosti in igra v manjših skupinah.
  • 14. 30 Aktivnosti po želji otrok in priprava na odhod domov.

 

Prehrana

V vrtcu dnevno zagotavljamo 3 obroke hrane; zajtrk in popoldansko malico pripravi kuharica v šolski kuhinji, vrtčevska kosila nam pripeljejo.

V kolikor otrok zaradi zdravstvenih težav potrebuje posebno prehrano, to poskušamo omogočiti v skladu z našimi zmožnostmi. Za dietno prehrano potrebujemo zdravniško potrdilo.

 

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA VKLJUČEVANJE VRTCA V OKOLJE 

Mesec Načrtovane aktivnosti
September

·        Pohod (22. 9.)

·        Hipoterapija (1x mesečno skozi celo leto, vsak 3. petek v mesecu)

·        Projekt Mladi športnik (enkrat tedensko skozi celo leto)

·        Ogled bližnje okolice vrtca

Oktober

·        Teden otroka (4. – 10. 10.)

·        Lutkovno gledališče (7. 10.)

·        Obisk Arboretuma (13.10)

·        Jesensko ustvarjanje

·        Varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami (21. 10.)

November

·        Tradicionalni slovenski zajtrk (19. 11.)

·        Prednovoletne ustvarjalnice (29. 11.)

December

·        Udeležba na prednovoletnih aktivnostih

·        Kino Kranj (22. 12.)

·        Praznovanje trije dobri možje (Miklavž, Božiček, Dedek mraz)

·        Proslava na šoli (24. 12.)

Januar

·        Zimski športi – ŠD Mavrica (10. 1.)

·        Sankanje za šolo

Februar

·        En pesnik je živel iz Vrbe je bil (3. 2.)

·        Proslava ob kulturnem prazniku (7. 2.)

Marec

·        Pust (1. 3.)

·        Gregorjevo – obeležitev praznika

·        Medrazredne igre (24. 3.)

·        Sajenje semen za sadike

April

·        Atletsko tekmovanje (8. 4.)

·        Obisk Kmetije (12.4.)

·        Pravljični šumberk (21.4.)

·        Naravoslovni dan: Narava spomladi

Maj

·        Živalski vrt (10. 5.)

·        Kekčeva dežela (20.5.)

·        Z vlakom v Kamnik

Junij

·        Zaključno tekmovanje Mladi športnik

·        Ogled Menačnekove domačije (13. 6.)

·        Ogled valete (15. 6.)

·        Vodne igre

·        Plavanje (21. 6.)

·        Prireditev ob zaključku šolskega leta (24. 6.)

Julij

·        Sprehodi po bližnji okolici

·        delo na šolskem/vrtčevskem eko vrtu

Avgust ·        Obisk slaščičarne
Sprehodi po bližnji okolici

·        delo na šolskem/vrtčevskem eko vrtu

 Opomba: Načrtovane dejavnosti so planirane glede na trenutno epidemiološko stanje in priporočila NIJZ. V primeru poslabšanja stanja se določene dejavnosti ne izvajajo.

 

OTROKOV INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM

Individualizacija izhaja iz posameznika ali individuuma. Pri individualizaciji upoštevamo individualne razlike med posamezniki kot so sposobnosti, interesi, izkušnje, tempo dela in stil učenja.

Vrtec mora v 30 dneh po sprejemu otroka oblikovati otrokov individualiziran program. Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na posameznih vzgojnih področjih, način izvajanja strokovne pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, in časovni razporeditvi dejavnosti.

Za načrtovanje in spremljanje izvajanja skrbi strokovna skupina, s katero sodelujejo tudi starši. Med šolskim letom se individualiziran program po potrebi prilagaja. Ob koncu šolskega leta se preveri ustreznost individualiziranega programa in oblikuje smernice programa za naslednje šolsko leto (povzetek Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami).

 

Strokovno skupino vrtca OŠ Roje sestavljajo:

Vodja strokovne skupine: vzgojiteljica Nina Sever

Člani strokovne skupine:

pomočnica vzgojiteljice Mateja Urankar Kočar

fizioterapevtki: Ana Faganelj, oz. Kristina Kralj

svetovalna delavka: Manja Mesar Bogovič

logopedinja:

(Skupno 217 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja