Prvi šolski dan

OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN – torek, 1. 9. 2020

 Spoštovani starši, rejniki!

Šolsko leto 2020/21 bomo pričeli z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2: model B-OŠ.

V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci, s seboj prinesejo podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, ki jo oddajo na vhodu v šolo.

 

Šolarji vstopajo v šolski prostor skozi glavni vhod, brez spremstva staršev. Tam si razkužijo roke, starejši učenci (nad 12. let) pa si nadenejo tudi maske. Zadolženi učitelj, jih pospremi do ustrezne učilnice.

Vrtčevski otroci v prostore vrtca vstopajo preko dvigala. Tam jih prevzame vzgojiteljica.

Učenci naj s seboj prinesejo potrebščine za pouk, puščico in copate, učenci 7.– 9. razreda pa tudi zaščitno masko (priporočamo pralne maske).

Prvošolci

Prvošolci so ob 9:00 vabljeni na šolsko igrišče, kjer jih bo prevzela razredničarka.

Učenci 2.–9. razreda, posebni program

Učenci 2.–9. razreda ter posebnega programa pridejo v šolo ob 8:00 in gredo z razredniki v matične učilnice: Razpored razredov, razredničark

Pri gibanju po šolskem prostoru upoštevajo medosebno razdaljo in se ne mešajo z učenci različnih skupin oz. oddelkov.

Prvi šolski dan bo namenjen tudi seznanjanju z:

  • navodili in priporočili, povezanimi z varnim prihajanjem v šolo in odhajanjem iz nje,
  • prilagoditvami hišnega reda v povezavi s tem protokolom,
  • dogovorom o komunikaciji in delu v primeru pouka na daljavo,
  • izmenjavi informacij in pridobivanju podatkov o dostopnosti IKT,
  • informacijami o organizaciji pouka ter posredovanju drugih informacij, ki so pomembne za izvajanje pouka v novem šolskem letu.

Izbirnih predmetov prvi šolski dan še ne bo. Pouk se zaključi ob 11:30.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Za prijavljene učence bo organizirano jutranje varstvo (od 7:00) in podaljšano bivanje (do 16:30).

Prijavljeni učenci bodo imeli v šoli organizirano dopoldansko malico, kosilo in popoldansko sadno malico, zajtrka prvi šolski dan še ne bo.

 

V šoli se bomo vsi zaposleni trudili z doslednim izvajanjem higienskih ukrepov in upoštevanjem drugih priporočil. Otrokom bomo skušali zagotoviti varno okolje, obenem pa tudi prijetno delovno vzdušje.

Ne glede na izzive, ki ji prinaša in jih morda še bo prineslo novo šolsko leto, si želimo, da v medsebojnem sodelovanju le-to čim bolje izpeljemo. V preteklem letu smo dokazali, da to zmoremo.

 

Lepo vas pozdravljamo in se že veselimo ponovnega srečanja!

Vodstvo šole

(Skupno 71 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 

Več prispevkov iz Nerazvrščeno

 
 

Deli